Tid (NNT) Observert 14/01 00 13/01 12 13/01 00
16/01 kl 00 50 44 45 38
16/01 kl 01 61 56 58 51
16/01 kl 02 70 68 68 61
16/01 kl 03 61 63 63 59
16/01 kl 04 50 50 49 47
16/01 kl 05 46 45 43 43
16/01 kl 06 40 39 38 38
16/01 kl 07 23 30 27 27
16/01 kl 08 16 21 19 18
16/01 kl 09 - 24 20 20
16/01 kl 10 - 31 28 28
16/01 kl 11 - 36 31 34
16/01 kl 12 - 38 33 34
16/01 kl 13 - 44 40 42
16/01 kl 14 - 54 49 52
16/01 kl 15 - 53 50 53
16/01 kl 16 - 41 38 41
16/01 kl 17 - 30 28 32
16/01 kl 18 - 25 23 28
16/01 kl 19 - 17 16 19
16/01 kl 20 - 7 6 8
16/01 kl 21 - 4 3 6
16/01 kl 22 - 9 9 14
16/01 kl 23 - 13 13 18

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 14/01 00 73 110 68 37 49
Max. fra modell: 13/01 12 74 112 68 36 45
Max. fra modell: 13/01 00 70 110 61 35 22
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm