Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 37 47 43 -
16/01 kl 01 35 45 42 -
16/01 kl 02 32 44 42 -
16/01 kl 03 32 44 39 -
16/01 kl 04 29 45 37 -
16/01 kl 05 26 44 37 -
16/01 kl 06 23 41 36 -
16/01 kl 07 20 39 36 -
16/01 kl 08 19 37 34 -
16/01 kl 09 18 36 32 -
16/01 kl 10 17 36 30 -
16/01 kl 11 16 34 29 -
16/01 kl 12 15 34 30 -
16/01 kl 13 15 33 28 -
16/01 kl 14 14 34 27 -
16/01 kl 15 12 33 23 -
16/01 kl 16 12 32 21 -
16/01 kl 17 11 32 18 -
16/01 kl 18 14 31 18 -
16/01 kl 19 14 30 19 -
16/01 kl 20 15 29 20 -
16/01 kl 21 13 28 19 -
16/01 kl 22 12 26 18 -
16/01 kl 23 10 26 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 67 81 43 18 34
Laveste værets virkning 32 43 16 0 3
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm