Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 -1 15 14 -
17/01 kl 01 3 15 18 -
17/01 kl 02 15 15 30 -
17/01 kl 03 23 14 37 -
17/01 kl 04 19 12 31 -
17/01 kl 05 10 8 18 -
17/01 kl 06 6 6 12 -
17/01 kl 07 1 4 5 -
17/01 kl 08 -6 2 -4 -
17/01 kl 09 -10 3 -7 -
17/01 kl 10 -4 4 0 -
17/01 kl 11 3 1 4 -
17/01 kl 12 7 1 8 -
17/01 kl 13 9 0 9 -
17/01 kl 14 16 2 18 -
17/01 kl 15 26 2 28 -
17/01 kl 16 26 4 30 -
17/01 kl 17 17 10 27 -
17/01 kl 18 10 10 20 -
17/01 kl 19 5 10 15 -
17/01 kl 20 -2 12 10 -
17/01 kl 21 -10 13 3 -
17/01 kl 22 -11 16 5 -
17/01 kl 23 -6 18 12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 73 110 68 37 49
Laveste vannstand 19 26 4 -7 -6
Avvik gult nivå -7 30 -12 -43 -31
Avvik orange nivå -18 19 -23 -54 -42
Avvik rødt nivå -28 9 -33 -64 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm