Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/01 kl 00 8 23 14 -
17/01 kl 01 10 25 18 -
17/01 kl 02 20 35 30 -
17/01 kl 03 27 43 37 -
17/01 kl 04 21 41 31 -
17/01 kl 05 13 32 18 -
17/01 kl 06 10 28 12 -
17/01 kl 07 3 19 5 -
17/01 kl 08 -6 11 -4 -
17/01 kl 09 -13 5 -7 -
17/01 kl 10 -6 10 0 -
17/01 kl 11 0 17 4 -
17/01 kl 12 4 21 8 -
17/01 kl 13 6 24 9 -
17/01 kl 14 14 32 18 -
17/01 kl 15 22 41 28 -
17/01 kl 16 22 43 30 -
17/01 kl 17 13 33 27 -
17/01 kl 18 6 27 20 -
17/01 kl 19 0 22 15 -
17/01 kl 20 -7 17 10 -
17/01 kl 21 -13 11 3 -
17/01 kl 22 -14 13 5 -
17/01 kl 23 -7 21 12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 74 108 70 43 65
Laveste vannstand 15 27 -2 -14 -25
Avvik gult nivå -6 28 -10 -37 -15
Avvik orange nivå -17 17 -21 -48 -26
Avvik rødt nivå -27 7 -31 -58 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm