Tid (NNT) Observert 14/01 00 13/01 12 13/01 00
17/01 kl 00 - 14 15 19
17/01 kl 01 - 18 18 21
17/01 kl 02 - 30 28 29
17/01 kl 03 - 37 34 35
17/01 kl 04 - 31 26 29
17/01 kl 05 - 18 14 20
17/01 kl 06 - 12 10 14
17/01 kl 07 - 5 6 7
17/01 kl 08 - -4 0 -1
17/01 kl 09 - -7 -5 -8
17/01 kl 10 - 0 -2 -2
17/01 kl 11 - 4 6 4
17/01 kl 12 - 8 7 7
17/01 kl 13 - 9 14 11
17/01 kl 14 - 18 23 18
17/01 kl 15 - 28 35 30
17/01 kl 16 - 30 36 29
17/01 kl 17 - 27 28 23
17/01 kl 18 - 20 20 18
17/01 kl 19 - 15 15 14
17/01 kl 20 - 10 9 8
17/01 kl 21 - 3 3 2
17/01 kl 22 - 5 3 3
17/01 kl 23 - 12 9 10

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 14/01 00 73 110 68 37 49
Max. fra modell: 13/01 12 74 112 68 36 45
Max. fra modell: 13/01 00 70 110 61 35 22
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm