Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/01 kl 00 9 24 15 -
17/01 kl 01 7 22 15 -
17/01 kl 02 5 20 15 -
17/01 kl 03 4 20 14 -
17/01 kl 04 2 22 12 -
17/01 kl 05 3 22 8 -
17/01 kl 06 4 22 6 -
17/01 kl 07 2 18 4 -
17/01 kl 08 0 17 2 -
17/01 kl 09 -3 15 3 -
17/01 kl 10 -2 14 4 -
17/01 kl 11 -3 14 1 -
17/01 kl 12 -3 14 1 -
17/01 kl 13 -3 15 0 -
17/01 kl 14 -2 16 2 -
17/01 kl 15 -4 15 2 -
17/01 kl 16 -4 17 4 -
17/01 kl 17 -4 16 10 -
17/01 kl 18 -4 17 10 -
17/01 kl 19 -5 17 10 -
17/01 kl 20 -5 19 12 -
17/01 kl 21 -3 21 13 -
17/01 kl 22 -3 24 16 -
17/01 kl 23 -1 27 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 67 81 43 18 34
Laveste værets virkning 32 43 16 0 3
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm