Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 97 32 129 127
14/01 kl 02 87 34 121 120
14/01 kl 03 78 33 111 115
14/01 kl 04 73 33 106 111
14/01 kl 05 64 35 99 100
14/01 kl 06 50 34 84 87
14/01 kl 07 47 38 85 82
14/01 kl 08 58 35 93 93
14/01 kl 09 68 36 104 101
14/01 kl 10 71 36 107 109
14/01 kl 11 76 36 112 112
14/01 kl 12 90 37 127 126
14/01 kl 13 100 38 138 136
14/01 kl 14 94 41 135 124
14/01 kl 15 82 44 126 -
14/01 kl 16 76 44 120 -
14/01 kl 17 68 48 116 -
14/01 kl 18 54 48 102 -
14/01 kl 19 44 52 96 -
14/01 kl 20 48 53 101 -
14/01 kl 21 59 56 115 -
14/01 kl 22 63 59 122 -
14/01 kl 23 65 67 132 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 175 133 102 114
Laveste vannstand 84 91 69 58 59
Avvik gult nivå -7 30 -12 -43 -31
Avvik orange nivå -18 19 -23 -54 -42
Avvik rødt nivå -28 9 -33 -64 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm