Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
14/01 kl 01 129 129 129 127
14/01 kl 02 120 123 121 120
14/01 kl 03 108 112 111 115
14/01 kl 04 103 107 106 111
14/01 kl 05 96 99 99 100
14/01 kl 06 82 85 84 87
14/01 kl 07 80 85 85 82
14/01 kl 08 89 95 93 93
14/01 kl 09 101 104 104 101
14/01 kl 10 104 107 107 109
14/01 kl 11 107 111 112 112
14/01 kl 12 121 126 127 126
14/01 kl 13 136 139 138 136
14/01 kl 14 132 137 135 124
14/01 kl 15 125 131 126 -
14/01 kl 16 116 121 120 -
14/01 kl 17 110 117 116 -
14/01 kl 18 95 102 102 -
14/01 kl 19 91 98 96 -
14/01 kl 20 97 106 101 -
14/01 kl 21 109 121 115 -
14/01 kl 22 116 128 122 -
14/01 kl 23 122 135 132 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 173 135 108 130
Laveste vannstand 80 92 63 51 40
Avvik gult nivå -6 28 -10 -37 -15
Avvik orange nivå -17 17 -21 -48 -26
Avvik rødt nivå -27 7 -31 -58 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm