Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 78 78 156 -
15/01 kl 01 93 81 174 -
15/01 kl 02 94 81 175 -
15/01 kl 03 83 74 157 -
15/01 kl 04 75 72 147 -
15/01 kl 05 71 74 145 -
15/01 kl 06 61 77 138 -
15/01 kl 07 50 81 131 -
15/01 kl 08 51 76 127 -
15/01 kl 09 63 73 136 -
15/01 kl 10 70 68 138 -
15/01 kl 11 72 65 137 -
15/01 kl 12 78 62 140 -
15/01 kl 13 92 62 154 -
15/01 kl 14 98 62 160 -
15/01 kl 15 89 60 149 -
15/01 kl 16 79 56 135 -
15/01 kl 17 74 53 127 -
15/01 kl 18 65 50 115 -
15/01 kl 19 52 47 99 -
15/01 kl 20 46 45 91 -
15/01 kl 21 52 44 96 -
15/01 kl 22 61 43 104 -
15/01 kl 23 64 43 107 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 175 133 102 114
Laveste vannstand 84 91 69 58 59
Avvik gult nivå -7 30 -12 -43 -31
Avvik orange nivå -18 19 -23 -54 -42
Avvik rødt nivå -28 9 -33 -64 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm