Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 139 153 156 -
15/01 kl 01 157 170 174 -
15/01 kl 02 160 173 175 -
15/01 kl 03 152 161 157 -
15/01 kl 04 146 156 147 -
15/01 kl 05 144 154 145 -
15/01 kl 06 134 144 138 -
15/01 kl 07 122 132 131 -
15/01 kl 08 123 133 127 -
15/01 kl 09 131 143 136 -
15/01 kl 10 138 148 138 -
15/01 kl 11 135 147 137 -
15/01 kl 12 139 148 140 -
15/01 kl 13 151 162 154 -
15/01 kl 14 154 167 160 -
15/01 kl 15 144 156 149 -
15/01 kl 16 131 145 135 -
15/01 kl 17 125 135 127 -
15/01 kl 18 113 123 115 -
15/01 kl 19 98 107 99 -
15/01 kl 20 92 101 91 -
15/01 kl 21 96 105 96 -
15/01 kl 22 104 113 104 -
15/01 kl 23 104 114 107 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 173 135 108 130
Laveste vannstand 80 92 63 51 40
Avvik gult nivå -6 28 -10 -37 -15
Avvik orange nivå -17 17 -21 -48 -26
Avvik rødt nivå -27 7 -31 -58 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm