Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 66 43 109 -
16/01 kl 01 79 42 121 -
16/01 kl 02 91 42 133 -
16/01 kl 03 89 39 128 -
16/01 kl 04 78 37 115 -
16/01 kl 05 73 37 110 -
16/01 kl 06 68 36 104 -
16/01 kl 07 59 36 95 -
16/01 kl 08 52 34 86 -
16/01 kl 09 57 32 89 -
16/01 kl 10 66 30 96 -
16/01 kl 11 72 29 101 -
16/01 kl 12 73 30 103 -
16/01 kl 13 81 28 109 -
16/01 kl 14 92 27 119 -
16/01 kl 15 95 23 118 -
16/01 kl 16 85 21 106 -
16/01 kl 17 77 18 95 -
16/01 kl 18 72 18 90 -
16/01 kl 19 63 19 82 -
16/01 kl 20 52 20 72 -
16/01 kl 21 50 19 69 -
16/01 kl 22 56 18 74 -
16/01 kl 23 62 16 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 175 133 102 114
Laveste vannstand 84 91 69 58 59
Avvik gult nivå -7 30 -12 -43 -31
Avvik orange nivå -18 19 -23 -54 -42
Avvik rødt nivå -28 9 -33 -64 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm