Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 103 113 109 -
16/01 kl 01 114 124 121 -
16/01 kl 02 123 135 133 -
16/01 kl 03 121 133 128 -
16/01 kl 04 107 123 115 -
16/01 kl 05 99 117 110 -
16/01 kl 06 91 109 104 -
16/01 kl 07 79 98 95 -
16/01 kl 08 71 89 86 -
16/01 kl 09 75 93 89 -
16/01 kl 10 83 102 96 -
16/01 kl 11 88 106 101 -
16/01 kl 12 88 107 103 -
16/01 kl 13 96 114 109 -
16/01 kl 14 106 126 119 -
16/01 kl 15 107 128 118 -
16/01 kl 16 97 117 106 -
16/01 kl 17 88 109 95 -
16/01 kl 18 86 103 90 -
16/01 kl 19 77 93 82 -
16/01 kl 20 67 81 72 -
16/01 kl 21 63 78 69 -
16/01 kl 22 68 82 74 -
16/01 kl 23 72 88 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 173 135 108 130
Laveste vannstand 80 92 63 51 40
Avvik gult nivå -6 28 -10 -37 -15
Avvik orange nivå -17 17 -21 -48 -26
Avvik rødt nivå -27 7 -31 -58 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm