Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 64 15 79 -
17/01 kl 01 68 15 83 -
17/01 kl 02 80 15 95 -
17/01 kl 03 88 14 102 -
17/01 kl 04 84 12 96 -
17/01 kl 05 75 8 83 -
17/01 kl 06 71 6 77 -
17/01 kl 07 66 4 70 -
17/01 kl 08 59 2 61 -
17/01 kl 09 55 3 58 -
17/01 kl 10 61 4 65 -
17/01 kl 11 68 1 69 -
17/01 kl 12 72 1 73 -
17/01 kl 13 74 0 74 -
17/01 kl 14 81 2 83 -
17/01 kl 15 91 2 93 -
17/01 kl 16 91 4 95 -
17/01 kl 17 82 10 92 -
17/01 kl 18 75 10 85 -
17/01 kl 19 70 10 80 -
17/01 kl 20 63 12 75 -
17/01 kl 21 55 13 68 -
17/01 kl 22 54 16 70 -
17/01 kl 23 59 18 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 175 133 102 114
Laveste vannstand 84 91 69 58 59
Avvik gult nivå -7 30 -12 -43 -31
Avvik orange nivå -18 19 -23 -54 -42
Avvik rødt nivå -28 9 -33 -64 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm