Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/01 kl 00 73 88 79 -
17/01 kl 01 75 90 83 -
17/01 kl 02 85 100 95 -
17/01 kl 03 92 108 102 -
17/01 kl 04 86 106 96 -
17/01 kl 05 78 97 83 -
17/01 kl 06 75 93 77 -
17/01 kl 07 68 84 70 -
17/01 kl 08 59 76 61 -
17/01 kl 09 52 70 58 -
17/01 kl 10 59 75 65 -
17/01 kl 11 65 82 69 -
17/01 kl 12 69 86 73 -
17/01 kl 13 71 89 74 -
17/01 kl 14 79 97 83 -
17/01 kl 15 87 106 93 -
17/01 kl 16 87 108 95 -
17/01 kl 17 78 98 92 -
17/01 kl 18 71 92 85 -
17/01 kl 19 65 87 80 -
17/01 kl 20 58 82 75 -
17/01 kl 21 52 76 68 -
17/01 kl 22 51 78 70 -
17/01 kl 23 58 86 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 173 135 108 130
Laveste vannstand 80 92 63 51 40
Avvik gult nivå -6 28 -10 -37 -15
Avvik orange nivå -17 17 -21 -48 -26
Avvik rødt nivå -27 7 -31 -58 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm