Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
17/01 kl 00 0% 0% 0% 88
17/01 kl 01 0% 0% 0% 90
17/01 kl 02 0% 0% 0% 100
17/01 kl 03 0% 0% 0% 108
17/01 kl 04 0% 0% 0% 106
17/01 kl 05 0% 0% 0% 97
17/01 kl 06 0% 0% 0% 93
17/01 kl 07 0% 0% 0% 84
17/01 kl 08 0% 0% 0% 76
17/01 kl 09 0% 0% 0% 70
17/01 kl 10 0% 0% 0% 75
17/01 kl 11 0% 0% 0% 82
17/01 kl 12 0% 0% 0% 86
17/01 kl 13 0% 0% 0% 89
17/01 kl 14 0% 0% 0% 97
17/01 kl 15 0% 0% 0% 106
17/01 kl 16 0% 0% 0% 108
17/01 kl 17 0% 0% 0% 98
17/01 kl 18 0% 0% 0% 92
17/01 kl 19 0% 0% 0% 87
17/01 kl 20 0% 0% 0% 82
17/01 kl 21 0% 0% 0% 76
17/01 kl 22 0% 0% 0% 78
17/01 kl 23 0% 0% 0% 86

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 100% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 100% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 63% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm