Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 63 21 84 -
18/01 kl 01 65 23 88 -
18/01 kl 02 69 26 95 -
18/01 kl 03 79 28 107 -
18/01 kl 04 85 29 114 -
18/01 kl 05 80 30 110 -
18/01 kl 06 73 32 105 -
18/01 kl 07 69 34 103 -
18/01 kl 08 65 33 98 -
18/01 kl 09 61 33 94 -
18/01 kl 10 59 33 92 -
18/01 kl 11 63 32 95 -
18/01 kl 12 69 32 101 -
18/01 kl 13 72 31 103 -
18/01 kl 14 74 29 103 -
18/01 kl 15 81 28 109 -
18/01 kl 16 88 24 112 -
18/01 kl 17 87 20 107 -
18/01 kl 18 80 18 98 -
18/01 kl 19 74 15 89 -
18/01 kl 20 70 12 82 -
18/01 kl 21 64 9 73 -
18/01 kl 22 58 7 65 -
18/01 kl 23 56 3 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 175 133 102 114
Laveste vannstand 84 91 69 58 59
Avvik gult nivå -7 30 -12 -43 -31
Avvik orange nivå -18 19 -23 -54 -42
Avvik rødt nivå -28 9 -33 -64 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm