Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/01 kl 00 63 91 84 -
18/01 kl 01 67 96 88 -
18/01 kl 02 71 101 95 -
18/01 kl 03 83 113 107 -
18/01 kl 04 91 121 114 -
18/01 kl 05 86 120 110 -
18/01 kl 06 81 116 105 -
18/01 kl 07 76 113 103 -
18/01 kl 08 73 112 98 -
18/01 kl 09 69 109 94 -
18/01 kl 10 67 109 92 -
18/01 kl 11 69 110 95 -
18/01 kl 12 76 116 101 -
18/01 kl 13 80 118 103 -
18/01 kl 14 80 119 103 -
18/01 kl 15 85 123 109 -
18/01 kl 16 89 130 112 -
18/01 kl 17 84 127 107 -
18/01 kl 18 74 118 98 -
18/01 kl 19 66 111 89 -
18/01 kl 20 61 106 82 -
18/01 kl 21 54 97 73 -
18/01 kl 22 45 87 65 -
18/01 kl 23 40 80 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 139 173 135 108 130
Laveste vannstand 80 92 63 51 40
Avvik gult nivå -6 28 -10 -37 -15
Avvik orange nivå -17 17 -21 -48 -26
Avvik rødt nivå -27 7 -31 -58 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm