Tid (NNT) Observert 14/01 00 13/01 12 13/01 00
18/01 kl 00 - 84 81 83
18/01 kl 01 - 88 84 87
18/01 kl 02 - 95 91 -
18/01 kl 03 - 107 102 -
18/01 kl 04 - 114 110 -
18/01 kl 05 - 110 104 -
18/01 kl 06 - 105 98 -
18/01 kl 07 - 103 96 -
18/01 kl 08 - 98 92 -
18/01 kl 09 - 94 88 -
18/01 kl 10 - 92 86 -
18/01 kl 11 - 95 89 -
18/01 kl 12 - 101 94 -
18/01 kl 13 - 103 96 -
18/01 kl 14 - 103 - -
18/01 kl 15 - 109 - -
18/01 kl 16 - 112 - -
18/01 kl 17 - 107 - -
18/01 kl 18 - 98 - -
18/01 kl 19 - 89 - -
18/01 kl 20 - 82 - -
18/01 kl 21 - 73 - -
18/01 kl 22 - 65 - -
18/01 kl 23 - 59 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 14/01 00 138 175 133 102 114
Max. fra modell: 13/01 12 139 177 133 101 110
Max. fra modell: 13/01 00 135 175 126 100 87
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm