Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/01 kl 00 0 28 21 -
18/01 kl 01 2 31 23 -
18/01 kl 02 2 32 26 -
18/01 kl 03 4 34 28 -
18/01 kl 04 6 36 29 -
18/01 kl 05 6 40 30 -
18/01 kl 06 8 43 32 -
18/01 kl 07 7 44 34 -
18/01 kl 08 8 47 33 -
18/01 kl 09 8 48 33 -
18/01 kl 10 8 50 33 -
18/01 kl 11 6 47 32 -
18/01 kl 12 7 47 32 -
18/01 kl 13 8 46 31 -
18/01 kl 14 6 45 29 -
18/01 kl 15 4 42 28 -
18/01 kl 16 1 42 24 -
18/01 kl 17 -3 40 20 -
18/01 kl 18 -6 38 18 -
18/01 kl 19 -8 37 15 -
18/01 kl 20 -9 36 12 -
18/01 kl 21 -10 33 9 -
18/01 kl 22 -13 29 7 -
18/01 kl 23 -16 24 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 67 81 43 18 34
Laveste værets virkning 32 43 16 0 3
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm