Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 -74 0 -74 -
18/01 kl 01 -87 0 -87 -
18/01 kl 02 -76 2 -74 -
18/01 kl 03 -47 1 -46 -
18/01 kl 04 -9 1 -8 -
18/01 kl 05 29 11 40 -
18/01 kl 06 63 2 65 -
18/01 kl 07 80 1 81 -
18/01 kl 08 76 16 92 -
18/01 kl 09 54 15 69 -
18/01 kl 10 24 3 27 -
18/01 kl 11 -9 4 -5 -
18/01 kl 12 -40 18 -22 -
18/01 kl 13 -60 14 -46 -
18/01 kl 14 -57 6 -51 -
18/01 kl 15 -35 10 -25 -
18/01 kl 16 -2 17 15 -
18/01 kl 17 33 9 42 -
18/01 kl 18 66 5 71 -
18/01 kl 19 88 10 98 -
18/01 kl 20 91 11 102 -
18/01 kl 21 73 7 80 -
18/01 kl 22 41 4 45 -
18/01 kl 23 5 7 12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 156 135 109 102
Laveste vannstand -86 -83 -69 -76 -87
Avvik gult nivå -8 -18 -39 -65 -72
Avvik orange nivå -24 -34 -55 -81 -88
Avvik rødt nivå -37 -47 -68 -94 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm