Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 183 25 208 209
14/01 kl 02 234 31 265 264
14/01 kl 03 271 36 307 304
14/01 kl 04 279 43 322 315
14/01 kl 05 254 23 277 289
14/01 kl 06 210 23 233 240
14/01 kl 07 161 32 193 190
14/01 kl 08 112 19 131 137
14/01 kl 09 73 23 96 93
14/01 kl 10 63 18 81 83
14/01 kl 11 88 29 117 104
14/01 kl 12 135 24 159 149
14/01 kl 13 187 27 214 203
14/01 kl 14 238 28 266 257
14/01 kl 15 279 26 305 -
14/01 kl 16 296 33 329 -
14/01 kl 17 278 28 306 -
14/01 kl 18 235 29 264 -
14/01 kl 19 182 32 214 -
14/01 kl 20 129 38 167 -
14/01 kl 21 79 25 104 -
14/01 kl 22 50 27 77 -
14/01 kl 23 56 33 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 329 319 298 272 265
Laveste vannstand 77 80 94 87 76
Avvik gult nivå -8 -18 -39 -65 -72
Avvik orange nivå -24 -34 -55 -81 -88
Avvik rødt nivå -37 -47 -68 -94 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm