Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 92 34 126 -
15/01 kl 01 140 29 169 -
15/01 kl 02 191 30 221 -
15/01 kl 03 239 36 275 -
15/01 kl 04 270 27 297 -
15/01 kl 05 271 32 303 -
15/01 kl 06 242 38 280 -
15/01 kl 07 198 36 234 -
15/01 kl 08 153 33 186 -
15/01 kl 09 107 35 142 -
15/01 kl 10 75 32 107 -
15/01 kl 11 73 32 105 -
15/01 kl 12 102 40 142 -
15/01 kl 13 148 44 192 -
15/01 kl 14 198 33 231 -
15/01 kl 15 245 30 275 -
15/01 kl 16 280 38 318 -
15/01 kl 17 289 30 319 -
15/01 kl 18 266 21 287 -
15/01 kl 19 222 27 249 -
15/01 kl 20 172 34 206 -
15/01 kl 21 121 28 149 -
15/01 kl 22 77 21 98 -
15/01 kl 23 55 25 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 329 319 298 272 265
Laveste vannstand 77 80 94 87 76
Avvik gult nivå -8 -18 -39 -65 -72
Avvik orange nivå -24 -34 -55 -81 -88
Avvik rødt nivå -37 -47 -68 -94 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm