Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 66 28 94 -
16/01 kl 01 102 21 123 -
16/01 kl 02 148 19 167 -
16/01 kl 03 195 25 220 -
16/01 kl 04 238 23 261 -
16/01 kl 05 263 19 282 -
16/01 kl 06 259 21 280 -
16/01 kl 07 230 24 254 -
16/01 kl 08 190 24 214 -
16/01 kl 09 148 16 164 -
16/01 kl 10 108 22 130 -
16/01 kl 11 82 20 102 -
16/01 kl 12 85 16 101 -
16/01 kl 13 115 19 134 -
16/01 kl 14 158 22 180 -
16/01 kl 15 203 20 223 -
16/01 kl 16 245 16 261 -
16/01 kl 17 274 22 296 -
16/01 kl 18 277 21 298 -
16/01 kl 19 253 16 269 -
16/01 kl 20 212 20 232 -
16/01 kl 21 166 22 188 -
16/01 kl 22 120 17 137 -
16/01 kl 23 81 17 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 329 319 298 272 265
Laveste vannstand 77 80 94 87 76
Avvik gult nivå -8 -18 -39 -65 -72
Avvik orange nivå -24 -34 -55 -81 -88
Avvik rødt nivå -37 -47 -68 -94 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm