Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 64 23 87 -
17/01 kl 01 77 25 102 -
17/01 kl 02 111 21 132 -
17/01 kl 03 153 27 180 -
17/01 kl 04 196 28 224 -
17/01 kl 05 233 20 253 -
17/01 kl 06 253 19 272 -
17/01 kl 07 248 24 272 -
17/01 kl 08 221 27 248 -
17/01 kl 09 186 17 203 -
17/01 kl 10 149 12 161 -
17/01 kl 11 114 15 129 -
17/01 kl 12 93 15 108 -
17/01 kl 13 97 8 105 -
17/01 kl 14 124 4 128 -
17/01 kl 15 162 12 174 -
17/01 kl 16 202 13 215 -
17/01 kl 17 239 2 241 -
17/01 kl 18 263 -2 261 -
17/01 kl 19 265 5 270 -
17/01 kl 20 243 3 246 -
17/01 kl 21 206 -3 203 -
17/01 kl 22 165 4 169 -
17/01 kl 23 124 5 129 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 329 319 298 272 265
Laveste vannstand 77 80 94 87 76
Avvik gult nivå -8 -18 -39 -65 -72
Avvik orange nivå -24 -34 -55 -81 -88
Avvik rødt nivå -37 -47 -68 -94 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm