Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 89 0 89 -
18/01 kl 01 76 0 76 -
18/01 kl 02 87 2 89 -
18/01 kl 03 116 1 117 -
18/01 kl 04 154 1 155 -
18/01 kl 05 192 11 203 -
18/01 kl 06 226 2 228 -
18/01 kl 07 243 1 244 -
18/01 kl 08 239 16 255 -
18/01 kl 09 217 15 232 -
18/01 kl 10 187 3 190 -
18/01 kl 11 154 4 158 -
18/01 kl 12 123 18 141 -
18/01 kl 13 103 14 117 -
18/01 kl 14 106 6 112 -
18/01 kl 15 128 10 138 -
18/01 kl 16 161 17 178 -
18/01 kl 17 196 9 205 -
18/01 kl 18 229 5 234 -
18/01 kl 19 251 10 261 -
18/01 kl 20 254 11 265 -
18/01 kl 21 236 7 243 -
18/01 kl 22 204 4 208 -
18/01 kl 23 168 7 175 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 329 319 298 272 265
Laveste vannstand 77 80 94 87 76
Avvik gult nivå -8 -18 -39 -65 -72
Avvik orange nivå -24 -34 -55 -81 -88
Avvik rødt nivå -37 -47 -68 -94 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm