Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/01 kl 00 76 107 89 -
18/01 kl 01 59 93 76 -
18/01 kl 02 82 111 89 -
18/01 kl 03 105 139 117 -
18/01 kl 04 142 170 155 -
18/01 kl 05 179 214 203 -
18/01 kl 06 215 251 228 -
18/01 kl 07 232 266 244 -
18/01 kl 08 232 268 255 -
18/01 kl 09 209 245 232 -
18/01 kl 10 176 212 190 -
18/01 kl 11 149 179 158 -
18/01 kl 12 120 150 141 -
18/01 kl 13 90 137 117 -
18/01 kl 14 102 140 112 -
18/01 kl 15 125 157 138 -
18/01 kl 16 149 190 178 -
18/01 kl 17 183 227 205 -
18/01 kl 18 226 255 234 -
18/01 kl 19 244 282 261 -
18/01 kl 20 245 287 265 -
18/01 kl 21 224 260 243 -
18/01 kl 22 194 231 208 -
18/01 kl 23 155 194 175 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 339 328 312 287 287
Laveste vannstand 65 74 83 74 59
Avvik gult nivå 2 -9 -25 -50 -50
Avvik orange nivå -14 -25 -41 -66 -66
Avvik rødt nivå -27 -38 -54 -79 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm