Tid (NNT) Observert 14/01 00 13/01 12 13/01 00
18/01 kl 00 - 89 91 94
18/01 kl 01 - 76 73 77
18/01 kl 02 - 89 98 -
18/01 kl 03 - 117 124 -
18/01 kl 04 - 155 151 -
18/01 kl 05 - 203 190 -
18/01 kl 06 - 228 233 -
18/01 kl 07 - 244 247 -
18/01 kl 08 - 255 240 -
18/01 kl 09 - 232 221 -
18/01 kl 10 - 190 189 -
18/01 kl 11 - 158 156 -
18/01 kl 12 - 141 130 -
18/01 kl 13 - 117 112 -
18/01 kl 14 - 112 - -
18/01 kl 15 - 138 - -
18/01 kl 16 - 178 - -
18/01 kl 17 - 205 - -
18/01 kl 18 - 234 - -
18/01 kl 19 - 261 - -
18/01 kl 20 - 265 - -
18/01 kl 21 - 243 - -
18/01 kl 22 - 208 - -
18/01 kl 23 - 175 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 14/01 00 329 319 298 272 265
Max. fra modell: 13/01 12 327 321 300 275 247
Max. fra modell: 13/01 00 327 323 300 278 94
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm