Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/01 kl 00 -13 18 0 -
18/01 kl 01 -17 17 0 -
18/01 kl 02 -5 24 2 -
18/01 kl 03 -11 23 1 -
18/01 kl 04 -12 16 1 -
18/01 kl 05 -13 22 11 -
18/01 kl 06 -11 25 2 -
18/01 kl 07 -11 23 1 -
18/01 kl 08 -7 29 16 -
18/01 kl 09 -8 28 15 -
18/01 kl 10 -11 25 3 -
18/01 kl 11 -5 25 4 -
18/01 kl 12 -3 27 18 -
18/01 kl 13 -13 34 14 -
18/01 kl 14 -4 34 6 -
18/01 kl 15 -3 29 10 -
18/01 kl 16 -12 29 17 -
18/01 kl 17 -13 31 9 -
18/01 kl 18 -3 26 5 -
18/01 kl 19 -7 31 10 -
18/01 kl 20 -9 33 11 -
18/01 kl 21 -12 24 7 -
18/01 kl 22 -10 27 4 -
18/01 kl 23 -13 26 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 43 44 28 28 18
Laveste værets virkning 18 21 16 -3 0
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm