Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 287 28 315 317
14/01 kl 02 303 35 338 338
14/01 kl 03 277 41 318 318
14/01 kl 04 220 35 255 265
14/01 kl 05 156 31 187 197
14/01 kl 06 104 22 126 138
14/01 kl 07 74 28 102 101
14/01 kl 08 66 39 105 94
14/01 kl 09 81 43 124 119
14/01 kl 10 120 47 167 165
14/01 kl 11 176 34 210 219
14/01 kl 12 239 34 273 272
14/01 kl 13 293 38 331 321
14/01 kl 14 318 45 363 350
14/01 kl 15 302 54 356 -
14/01 kl 16 249 47 296 -
14/01 kl 17 180 42 222 -
14/01 kl 18 119 39 158 -
14/01 kl 19 75 43 118 -
14/01 kl 20 52 51 103 -
14/01 kl 21 51 52 103 -
14/01 kl 22 74 49 123 -
14/01 kl 23 120 43 163 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 363 352 334 293 299
Laveste vannstand 102 103 99 92 92
Avvik gult nivå 6 -5 -23 -64 -58
Avvik orange nivå -10 -21 -39 -80 -74
Avvik rødt nivå -22 -33 -51 -92 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm