Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 181 40 221 -
15/01 kl 01 244 46 290 -
15/01 kl 02 288 49 337 -
15/01 kl 03 295 53 348 -
15/01 kl 04 262 54 316 -
15/01 kl 05 203 49 252 -
15/01 kl 06 144 52 196 -
15/01 kl 07 101 47 148 -
15/01 kl 08 79 51 130 -
15/01 kl 09 76 55 131 -
15/01 kl 10 94 55 149 -
15/01 kl 11 133 62 195 -
15/01 kl 12 188 57 245 -
15/01 kl 13 247 50 297 -
15/01 kl 14 294 47 341 -
15/01 kl 15 310 42 352 -
15/01 kl 16 287 49 336 -
15/01 kl 17 232 54 286 -
15/01 kl 18 167 53 220 -
15/01 kl 19 114 53 167 -
15/01 kl 20 78 43 121 -
15/01 kl 21 60 43 103 -
15/01 kl 22 61 46 107 -
15/01 kl 23 84 49 133 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 363 352 334 293 299
Laveste vannstand 102 103 99 92 92
Avvik gult nivå 6 -5 -23 -64 -58
Avvik orange nivå -10 -21 -39 -80 -74
Avvik rødt nivå -22 -33 -51 -92 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm