Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 130 50 180 -
16/01 kl 01 188 44 232 -
16/01 kl 02 246 42 288 -
16/01 kl 03 281 41 322 -
16/01 kl 04 281 46 327 -
16/01 kl 05 245 50 295 -
16/01 kl 06 190 46 236 -
16/01 kl 07 140 43 183 -
16/01 kl 08 106 37 143 -
16/01 kl 09 89 39 128 -
16/01 kl 10 88 44 132 -
16/01 kl 11 105 44 149 -
16/01 kl 12 142 44 186 -
16/01 kl 13 193 36 229 -
16/01 kl 14 247 31 278 -
16/01 kl 15 287 34 321 -
16/01 kl 16 297 37 334 -
16/01 kl 17 270 38 308 -
16/01 kl 18 218 32 250 -
16/01 kl 19 163 23 186 -
16/01 kl 20 117 20 137 -
16/01 kl 21 87 22 109 -
16/01 kl 22 71 28 99 -
16/01 kl 23 72 27 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 363 352 334 293 299
Laveste vannstand 102 103 99 92 92
Avvik gult nivå 6 -5 -23 -64 -58
Avvik orange nivå -10 -21 -39 -80 -74
Avvik rødt nivå -22 -33 -51 -92 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm