Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 94 23 117 -
17/01 kl 01 137 16 153 -
17/01 kl 02 191 13 204 -
17/01 kl 03 242 15 257 -
17/01 kl 04 270 17 287 -
17/01 kl 05 265 19 284 -
17/01 kl 06 231 17 248 -
17/01 kl 07 183 13 196 -
17/01 kl 08 143 9 152 -
17/01 kl 09 116 9 125 -
17/01 kl 10 101 10 111 -
17/01 kl 11 99 14 113 -
17/01 kl 12 113 15 128 -
17/01 kl 13 146 10 156 -
17/01 kl 14 192 12 204 -
17/01 kl 15 241 8 249 -
17/01 kl 16 275 8 283 -
17/01 kl 17 281 12 293 -
17/01 kl 18 256 7 263 -
17/01 kl 19 211 9 220 -
17/01 kl 20 164 12 176 -
17/01 kl 21 126 8 134 -
17/01 kl 22 99 15 114 -
17/01 kl 23 83 9 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 363 352 334 293 299
Laveste vannstand 102 103 99 92 92
Avvik gult nivå 6 -5 -23 -64 -58
Avvik orange nivå -10 -21 -39 -80 -74
Avvik rødt nivå -22 -33 -51 -92 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm