Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 82 10 92 -
18/01 kl 01 102 14 116 -
18/01 kl 02 141 10 151 -
18/01 kl 03 190 21 211 -
18/01 kl 04 234 18 252 -
18/01 kl 05 257 22 279 -
18/01 kl 06 252 25 277 -
18/01 kl 07 223 24 247 -
18/01 kl 08 185 32 217 -
18/01 kl 09 152 29 181 -
18/01 kl 10 127 33 160 -
18/01 kl 11 112 36 148 -
18/01 kl 12 106 31 137 -
18/01 kl 13 116 39 155 -
18/01 kl 14 145 34 179 -
18/01 kl 15 186 32 218 -
18/01 kl 16 229 37 266 -
18/01 kl 17 259 27 286 -
18/01 kl 18 266 33 299 -
18/01 kl 19 246 28 274 -
18/01 kl 20 209 22 231 -
18/01 kl 21 170 27 197 -
18/01 kl 22 137 20 157 -
18/01 kl 23 110 21 131 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 363 352 334 293 299
Laveste vannstand 102 103 99 92 92
Avvik gult nivå 6 -5 -23 -64 -58
Avvik orange nivå -10 -21 -39 -80 -74
Avvik rødt nivå -22 -33 -51 -92 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm