Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 43 23 66 73
14/01 kl 02 45 26 71 77
14/01 kl 03 50 28 78 84
14/01 kl 04 56 29 85 88
14/01 kl 05 60 28 88 88
14/01 kl 06 60 26 86 85
14/01 kl 07 57 25 82 79
14/01 kl 08 53 24 77 77
14/01 kl 09 48 24 72 70
14/01 kl 10 43 25 68 64
14/01 kl 11 38 27 65 61
14/01 kl 12 36 29 65 61
14/01 kl 13 37 33 70 62
14/01 kl 14 40 37 77 67
14/01 kl 15 44 42 86 -
14/01 kl 16 49 45 94 -
14/01 kl 17 55 48 103 -
14/01 kl 18 58 49 107 -
14/01 kl 19 58 52 110 -
14/01 kl 20 55 54 109 -
14/01 kl 21 52 57 109 -
14/01 kl 22 47 62 109 -
14/01 kl 23 42 70 112 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 143 94 79 102
Laveste vannstand 65 86 57 34 51
Avvik gult nivå -3 28 -21 -36 -13
Avvik orange nivå -17 14 -35 -50 -27
Avvik rødt nivå -28 3 -46 -61 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm