Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 39 80 119 -
15/01 kl 01 40 90 130 -
15/01 kl 02 42 96 138 -
15/01 kl 03 45 96 141 -
15/01 kl 04 50 93 143 -
15/01 kl 05 56 84 140 -
15/01 kl 06 60 75 135 -
15/01 kl 07 60 65 125 -
15/01 kl 08 58 59 117 -
15/01 kl 09 54 57 111 -
15/01 kl 10 49 59 108 -
15/01 kl 11 43 61 104 -
15/01 kl 12 38 62 100 -
15/01 kl 13 36 60 96 -
15/01 kl 14 37 56 93 -
15/01 kl 15 39 50 89 -
15/01 kl 16 44 42 86 -
15/01 kl 17 49 37 86 -
15/01 kl 18 54 33 87 -
15/01 kl 19 57 33 90 -
15/01 kl 20 57 35 92 -
15/01 kl 21 56 37 93 -
15/01 kl 22 52 38 90 -
15/01 kl 23 47 39 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 143 94 79 102
Laveste vannstand 65 86 57 34 51
Avvik gult nivå -3 28 -21 -36 -13
Avvik orange nivå -17 14 -35 -50 -27
Avvik rødt nivå -28 3 -46 -61 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm