Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 43 38 81 -
16/01 kl 01 40 37 77 -
16/01 kl 02 40 35 75 -
16/01 kl 03 41 34 75 -
16/01 kl 04 45 34 79 -
16/01 kl 05 49 34 83 -
16/01 kl 06 55 35 90 -
16/01 kl 07 59 35 94 -
16/01 kl 08 59 35 94 -
16/01 kl 09 58 34 92 -
16/01 kl 10 55 31 86 -
16/01 kl 11 50 28 78 -
16/01 kl 12 45 25 70 -
16/01 kl 13 40 22 62 -
16/01 kl 14 37 21 58 -
16/01 kl 15 37 20 57 -
16/01 kl 16 39 20 59 -
16/01 kl 17 42 20 62 -
16/01 kl 18 47 19 66 -
16/01 kl 19 52 17 69 -
16/01 kl 20 56 14 70 -
16/01 kl 21 57 11 68 -
16/01 kl 22 56 8 64 -
16/01 kl 23 53 6 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 143 94 79 102
Laveste vannstand 65 86 57 34 51
Avvik gult nivå -3 28 -21 -36 -13
Avvik orange nivå -17 14 -35 -50 -27
Avvik rødt nivå -28 3 -46 -61 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm