Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 48 5 53 -
17/01 kl 01 43 4 47 -
17/01 kl 02 40 4 44 -
17/01 kl 03 39 4 43 -
17/01 kl 04 40 3 43 -
17/01 kl 05 43 1 44 -
17/01 kl 06 47 -3 44 -
17/01 kl 07 53 -7 46 -
17/01 kl 08 57 -10 47 -
17/01 kl 09 59 -13 46 -
17/01 kl 10 59 -14 45 -
17/01 kl 11 57 -12 45 -
17/01 kl 12 53 -10 43 -
17/01 kl 13 46 -7 39 -
17/01 kl 14 42 -5 37 -
17/01 kl 15 39 -4 35 -
17/01 kl 16 37 -3 34 -
17/01 kl 17 38 -1 37 -
17/01 kl 18 41 1 42 -
17/01 kl 19 45 3 48 -
17/01 kl 20 51 6 57 -
17/01 kl 21 54 11 65 -
17/01 kl 22 56 16 72 -
17/01 kl 23 57 22 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 143 94 79 102
Laveste vannstand 65 86 57 34 51
Avvik gult nivå -3 28 -21 -36 -13
Avvik orange nivå -17 14 -35 -50 -27
Avvik rødt nivå -28 3 -46 -61 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm