Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 56 24 80 76
14/01 kl 02 71 25 96 89
14/01 kl 03 121 25 146 136
14/01 kl 04 188 26 214 204
14/01 kl 05 253 26 279 273
14/01 kl 06 302 25 327 323
14/01 kl 07 323 23 346 345
14/01 kl 08 313 21 334 336
14/01 kl 09 273 18 291 293
14/01 kl 10 216 15 231 235
14/01 kl 11 155 12 167 172
14/01 kl 12 104 11 115 117
14/01 kl 13 76 11 87 84
14/01 kl 14 82 11 93 88
14/01 kl 15 124 12 136 -
14/01 kl 16 190 12 202 -
14/01 kl 17 258 13 271 -
14/01 kl 18 314 13 327 -
14/01 kl 19 343 14 357 -
14/01 kl 20 340 15 355 -
14/01 kl 21 305 16 321 -
14/01 kl 22 246 16 262 -
14/01 kl 23 179 16 195 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 357 357 336 319 298
Laveste vannstand 80 74 72 82 70
Avvik gult nivå -25 -25 -46 -63 -84
Avvik orange nivå -41 -41 -62 -79 -100
Avvik rødt nivå -58 -58 -79 -96 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm