Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 115 17 132 -
15/01 kl 01 70 17 87 -
15/01 kl 02 55 19 74 -
15/01 kl 03 77 20 97 -
15/01 kl 04 130 22 152 -
15/01 kl 05 197 22 219 -
15/01 kl 06 260 22 282 -
15/01 kl 07 303 23 326 -
15/01 kl 08 320 25 345 -
15/01 kl 09 306 27 333 -
15/01 kl 10 265 28 293 -
15/01 kl 11 209 27 236 -
15/01 kl 12 152 26 178 -
15/01 kl 13 106 25 131 -
15/01 kl 14 84 27 111 -
15/01 kl 15 96 29 125 -
15/01 kl 16 140 29 169 -
15/01 kl 17 203 29 232 -
15/01 kl 18 267 26 293 -
15/01 kl 19 315 22 337 -
15/01 kl 20 337 20 357 -
15/01 kl 21 328 19 347 -
15/01 kl 22 291 19 310 -
15/01 kl 23 232 18 250 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 357 357 336 319 298
Laveste vannstand 80 74 72 82 70
Avvik gult nivå -25 -25 -46 -63 -84
Avvik orange nivå -41 -41 -62 -79 -100
Avvik rødt nivå -58 -58 -79 -96 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm