Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 168 18 186 -
16/01 kl 01 108 16 124 -
16/01 kl 02 69 14 83 -
16/01 kl 03 59 13 72 -
16/01 kl 04 85 13 98 -
16/01 kl 05 139 13 152 -
16/01 kl 06 202 12 214 -
16/01 kl 07 260 11 271 -
16/01 kl 08 299 11 310 -
16/01 kl 09 312 11 323 -
16/01 kl 10 297 12 309 -
16/01 kl 11 258 12 270 -
16/01 kl 12 206 12 218 -
16/01 kl 13 154 11 165 -
16/01 kl 14 113 10 123 -
16/01 kl 15 96 9 105 -
16/01 kl 16 110 9 119 -
16/01 kl 17 153 10 163 -
16/01 kl 18 211 10 221 -
16/01 kl 19 267 11 278 -
16/01 kl 20 308 11 319 -
16/01 kl 21 325 11 336 -
16/01 kl 22 315 10 325 -
16/01 kl 23 278 9 287 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 357 357 336 319 298
Laveste vannstand 80 74 72 82 70
Avvik gult nivå -25 -25 -46 -63 -84
Avvik orange nivå -41 -41 -62 -79 -100
Avvik rødt nivå -58 -58 -79 -96 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm