Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 223 9 232 -
17/01 kl 01 163 10 173 -
17/01 kl 02 109 11 120 -
17/01 kl 03 74 11 85 -
17/01 kl 04 69 13 82 -
17/01 kl 05 95 14 109 -
17/01 kl 06 145 14 159 -
17/01 kl 07 203 14 217 -
17/01 kl 08 255 14 269 -
17/01 kl 09 291 15 306 -
17/01 kl 10 303 16 319 -
17/01 kl 11 290 16 306 -
17/01 kl 12 254 15 269 -
17/01 kl 13 207 12 219 -
17/01 kl 14 161 10 171 -
17/01 kl 15 125 8 133 -
17/01 kl 16 110 7 117 -
17/01 kl 17 123 7 130 -
17/01 kl 18 161 6 167 -
17/01 kl 19 211 4 215 -
17/01 kl 20 260 0 260 -
17/01 kl 21 296 -2 294 -
17/01 kl 22 311 -3 308 -
17/01 kl 23 301 -4 297 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 357 357 336 319 298
Laveste vannstand 80 74 72 82 70
Avvik gult nivå -25 -25 -46 -63 -84
Avvik orange nivå -41 -41 -62 -79 -100
Avvik rødt nivå -58 -58 -79 -96 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm