Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/01 kl 00 268 -4 264 -
18/01 kl 01 218 -4 214 -
18/01 kl 02 164 -5 159 -
18/01 kl 03 115 -8 107 -
18/01 kl 04 84 -9 75 -
18/01 kl 05 79 -9 70 -
18/01 kl 06 103 -7 96 -
18/01 kl 07 148 -7 141 -
18/01 kl 08 200 -7 193 -
18/01 kl 09 248 -7 241 -
18/01 kl 10 282 -5 277 -
18/01 kl 11 295 -4 291 -
18/01 kl 12 285 -2 283 -
18/01 kl 13 255 -1 254 -
18/01 kl 14 213 0 213 -
18/01 kl 15 171 1 172 -
18/01 kl 16 137 1 138 -
18/01 kl 17 122 2 124 -
18/01 kl 18 131 2 133 -
18/01 kl 19 162 2 164 -
18/01 kl 20 205 2 207 -
18/01 kl 21 249 2 251 -
18/01 kl 22 282 2 284 -
18/01 kl 23 297 1 298 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 357 357 336 319 298
Laveste vannstand 80 74 72 82 70
Avvik gult nivå -25 -25 -46 -63 -84
Avvik orange nivå -41 -41 -62 -79 -100
Avvik rødt nivå -58 -58 -79 -96 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm