Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 42 24 66 72
14/01 kl 02 50 27 77 83
14/01 kl 03 58 31 89 89
14/01 kl 04 62 33 95 95
14/01 kl 05 63 34 97 101
14/01 kl 06 65 33 98 107
14/01 kl 07 66 32 98 109
14/01 kl 08 62 32 94 95
14/01 kl 09 54 32 86 83
14/01 kl 10 47 32 79 78
14/01 kl 11 42 34 76 70
14/01 kl 12 37 38 75 67
14/01 kl 13 37 43 80 72
14/01 kl 14 43 47 90 79
14/01 kl 15 51 50 101 -
14/01 kl 16 56 53 109 -
14/01 kl 17 58 55 113 -
14/01 kl 18 61 57 118 -
14/01 kl 19 66 57 123 -
14/01 kl 20 66 58 124 -
14/01 kl 21 61 60 121 -
14/01 kl 22 54 63 117 -
14/01 kl 23 48 67 115 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 177 115 91 121
Laveste vannstand 66 97 67 41 61
Avvik gult nivå -27 26 -36 -60 -30
Avvik orange nivå -48 5 -57 -81 -51
Avvik rødt nivå -66 -13 -75 -99 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm