Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 43 76 119 -
15/01 kl 01 39 91 130 -
15/01 kl 02 42 109 151 -
15/01 kl 03 51 121 172 -
15/01 kl 04 57 120 177 -
15/01 kl 05 60 106 166 -
15/01 kl 06 63 87 150 -
15/01 kl 07 66 72 138 -
15/01 kl 08 67 65 132 -
15/01 kl 09 62 65 127 -
15/01 kl 10 54 68 122 -
15/01 kl 11 49 73 122 -
15/01 kl 12 43 74 117 -
15/01 kl 13 38 72 110 -
15/01 kl 14 38 65 103 -
15/01 kl 15 43 57 100 -
15/01 kl 16 51 49 100 -
15/01 kl 17 54 43 97 -
15/01 kl 18 56 41 97 -
15/01 kl 19 61 41 102 -
15/01 kl 20 66 43 109 -
15/01 kl 21 66 46 112 -
15/01 kl 22 61 49 110 -
15/01 kl 23 54 49 103 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 177 115 91 121
Laveste vannstand 66 97 67 41 61
Avvik gult nivå -27 26 -36 -60 -30
Avvik orange nivå -48 5 -57 -81 -51
Avvik rødt nivå -66 -13 -75 -99 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm