Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 48 49 97 -
16/01 kl 01 42 47 89 -
16/01 kl 02 38 46 84 -
16/01 kl 03 42 45 87 -
16/01 kl 04 49 45 94 -
16/01 kl 05 55 46 101 -
16/01 kl 06 58 47 105 -
16/01 kl 07 62 47 109 -
16/01 kl 08 66 47 113 -
16/01 kl 09 68 47 115 -
16/01 kl 10 64 44 108 -
16/01 kl 11 57 40 97 -
16/01 kl 12 51 34 85 -
16/01 kl 13 45 30 75 -
16/01 kl 14 39 28 67 -
16/01 kl 15 39 29 68 -
16/01 kl 16 43 30 73 -
16/01 kl 17 49 31 80 -
16/01 kl 18 51 29 80 -
16/01 kl 19 55 25 80 -
16/01 kl 20 60 20 80 -
16/01 kl 21 65 15 80 -
16/01 kl 22 66 12 78 -
16/01 kl 23 61 9 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 177 115 91 121
Laveste vannstand 66 97 67 41 61
Avvik gult nivå -27 26 -36 -60 -30
Avvik orange nivå -48 5 -57 -81 -51
Avvik rødt nivå -66 -13 -75 -99 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm