Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/01 kl 00 55 8 63 -
17/01 kl 01 48 7 55 -
17/01 kl 02 41 8 49 -
17/01 kl 03 38 8 46 -
17/01 kl 04 40 7 47 -
17/01 kl 05 47 5 52 -
17/01 kl 06 51 2 53 -
17/01 kl 07 55 -3 52 -
17/01 kl 08 61 -9 52 -
17/01 kl 09 66 -13 53 -
17/01 kl 10 69 -13 56 -
17/01 kl 11 66 -11 55 -
17/01 kl 12 61 -7 54 -
17/01 kl 13 54 -3 51 -
17/01 kl 14 47 0 47 -
17/01 kl 15 41 2 43 -
17/01 kl 16 39 2 41 -
17/01 kl 17 42 2 44 -
17/01 kl 18 46 3 49 -
17/01 kl 19 49 6 55 -
17/01 kl 20 52 10 62 -
17/01 kl 21 59 15 74 -
17/01 kl 22 65 21 86 -
17/01 kl 23 66 25 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 177 115 91 121
Laveste vannstand 66 97 67 41 61
Avvik gult nivå -27 26 -36 -60 -30
Avvik orange nivå -48 5 -57 -81 -51
Avvik rødt nivå -66 -13 -75 -99 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm