Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 89 41 130 122
13/01 kl 02 71 38 109 107
13/01 kl 03 38 39 77 71
13/01 kl 04 -4 36 32 31
13/01 kl 05 -41 39 -2 -6
13/01 kl 06 -61 35 -26 -23
13/01 kl 07 -62 39 -23 -21
13/01 kl 08 -45 34 -11 -11
13/01 kl 09 -11 37 26 22
13/01 kl 10 33 35 68 67
13/01 kl 11 74 35 109 109
13/01 kl 12 97 37 134 131
13/01 kl 13 98 34 132 131
13/01 kl 14 82 35 117 121
13/01 kl 15 49 35 84 -
13/01 kl 16 4 33 37 -
13/01 kl 17 -41 33 -8 -
13/01 kl 18 -72 31 -41 -
13/01 kl 19 -84 32 -52 -
13/01 kl 20 -77 31 -46 -
13/01 kl 21 -51 34 -17 -
13/01 kl 22 -8 33 25 -
13/01 kl 23 39 37 76 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 134 143 157 120 95
Laveste vannstand -52 -33 -21 -39 -56
Avvik gult nivå -9 0 14 -23 -48
Avvik orange nivå -25 -16 -2 -39 -64
Avvik rødt nivå -40 -31 -17 -54 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm