Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 43 51 94 -
15/01 kl 01 73 54 127 -
15/01 kl 02 84 57 141 -
15/01 kl 03 78 61 139 -
15/01 kl 04 55 64 119 -
15/01 kl 05 19 64 83 -
15/01 kl 06 -18 65 47 -
15/01 kl 07 -45 65 20 -
15/01 kl 08 -54 67 13 -
15/01 kl 09 -48 67 19 -
15/01 kl 10 -26 68 42 -
15/01 kl 11 10 69 79 -
15/01 kl 12 52 66 118 -
15/01 kl 13 83 65 148 -
15/01 kl 14 94 63 157 -
15/01 kl 15 88 63 151 -
15/01 kl 16 67 60 127 -
15/01 kl 17 30 59 89 -
15/01 kl 18 -12 59 47 -
15/01 kl 19 -50 59 9 -
15/01 kl 20 -71 57 -14 -
15/01 kl 21 -77 56 -21 -
15/01 kl 22 -66 55 -11 -
15/01 kl 23 -37 52 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 134 143 157 120 95
Laveste vannstand -52 -33 -21 -39 -56
Avvik gult nivå -9 0 14 -23 -48
Avvik orange nivå -25 -16 -2 -39 -64
Avvik rødt nivå -40 -31 -17 -54 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm