Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 90 124 94 -
15/01 kl 01 123 155 127 -
15/01 kl 02 133 165 141 -
15/01 kl 03 128 158 139 -
15/01 kl 04 108 138 119 -
15/01 kl 05 74 103 83 -
15/01 kl 06 40 69 47 -
15/01 kl 07 13 47 20 -
15/01 kl 08 6 43 13 -
15/01 kl 09 14 53 19 -
15/01 kl 10 34 77 42 -
15/01 kl 11 72 113 79 -
15/01 kl 12 110 154 118 -
15/01 kl 13 142 185 148 -
15/01 kl 14 150 194 157 -
15/01 kl 15 145 188 151 -
15/01 kl 16 122 163 127 -
15/01 kl 17 83 126 89 -
15/01 kl 18 40 83 47 -
15/01 kl 19 0 40 9 -
15/01 kl 20 -23 19 -14 -
15/01 kl 21 -30 8 -21 -
15/01 kl 22 -22 17 -11 -
15/01 kl 23 7 43 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 137 167 194 139 114
Laveste vannstand -53 -38 -30 -55 -81
Avvik gult nivå -6 24 51 -4 -29
Avvik orange nivå -22 8 35 -20 -45
Avvik rødt nivå -37 -7 20 -35 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm