Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 01 211 41 252 244
13/01 kl 02 193 38 231 229
13/01 kl 03 160 39 199 193
13/01 kl 04 118 36 154 153
13/01 kl 05 81 39 120 116
13/01 kl 06 61 35 96 99
13/01 kl 07 60 39 99 101
13/01 kl 08 77 34 111 111
13/01 kl 09 111 37 148 144
13/01 kl 10 155 35 190 189
13/01 kl 11 196 35 231 231
13/01 kl 12 219 37 256 253
13/01 kl 13 220 34 254 253
13/01 kl 14 204 35 239 243
13/01 kl 15 171 35 206 -
13/01 kl 16 126 33 159 -
13/01 kl 17 81 33 114 -
13/01 kl 18 50 31 81 -
13/01 kl 19 38 32 70 -
13/01 kl 20 45 31 76 -
13/01 kl 21 71 34 105 -
13/01 kl 22 114 33 147 -
13/01 kl 23 161 37 198 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 265 279 242 217
Laveste vannstand 70 89 101 83 66
Avvik gult nivå -9 0 14 -23 -48
Avvik orange nivå -25 -16 -2 -39 -64
Avvik rødt nivå -40 -31 -17 -54 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm